Seal of King-junior Stephen of Eastern Hungary, 1263
later Stephen V of HungaryIstván ifjabb király 1263-ban használt függo"pecsétjének töredékes hátoldala
A broken, pendant seal of King-junior Stephen of 1263, front view.

MOL, DL-DF:538.
Collectio Diplomatica Hungarica. A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa.
Hungarian Diplomatic Collection. A database of archival sources of medieval Hungary.
Location: Veszprem
Source


István ifjabb király pecsétje. King-Jr. Stephen Seal.


A hátsó lapon a király lovon ülő alakja, fején sisakkal, jobbjában zászlóval, bal karján pajzszsal; mindkettőn a stiriai párducz látható.
The rear - the figure of the king on horseback, helmet on his head, in his right hand a flag and on his left arm a heater type shield; the Styrian leopard can be seen on both.
Körirata (inscription): + PRIMOGEN[ITI] • BELE • QVA[RTI ILLV]STRIS • REGIS • HVNGARIE.

Az esztergomi primási levéltár egyetlen példányáról.
A single copy in the archives of the Primate of Esztergom.
Knauz Nándor reproductioja után
Reproduction after Nándor Knauz. 1896
SZILÁGYI: A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE

See also: The rear of the Seal of King-junior Stephen of Eastern Hungary, 1263Illustrations of Hungarian Costume & Soldiers