Amazon Baby Wishlist Registration


Effigy of Jan Zawiszyc of Garbów,
City of Koło, Poland, c.1454.Płyta nagrobna Jana Zawiszyca z Garbowa, jednego z kilku synów słynnego rycerza Zawiszy Czarnego i Barbary z Lubstowa na Kujawach. Zawiszyc był starostą (tenutariuszem) kolskim), który dzierżył miasto Koło wraz miastem Brdów i okolicznymi królewszczyznami w zastawie od króla. Zginął we wrześniu 1454 roku, w stanowiącej prolog długiej wojny trzynastoletniej z Krzyżakami bitwie pod Chojnicami.

Płyta reprezentuje styl późnogotycki. Wykonana jest z piaskowca. Jej wymiary to 247 x 123 cm. Przedstawia postać w pełnej zbroi płytowej. Twarz ukryta jest pod kapalinem z otworami na oczy. Ramiona i tors skierowane są prosto, nogi w prawo, ręce przy biodrach, w prawej ręce miecz. Przy lewym boku widoczna jest tarcza herbowa, na której znajduje się ptak o rozpostartych skrzydłach (herb Sulima to czarny orzeł na żółtym tle, pod nim trzy kamienie w czerwonym polu). Hełm z zakrytą twarzą, na nogach ostrogi, w ręku broń. Każdy rycerz przywiązany był do wiary chrześcijańskiej, stąd na głowni miecza znajduje się maleńki krzyżyk. Postać ubrana jest w jednoczęściowy napierśnik, na ramionach duże tarczki opachowe. Na rękach znajdują się opachy, nałoknice, zarękawia i rękawice. Poniżej znajduje się fartuch. Na nogach od góry: nadbiordki, nakolanki i nagolenice, na stopach trzewiki z ostrogami. W prostokątnej bordiurze znajduje się napis wyryty pismem minuskulnym gotyckim z którego jedynie parę słów jesteśmy w stanie odczytać. U góry: „iacet magnificius ac”, z prawej strony: „generozus dus [dus = dominus – od aut.]” i u dołu: „capit. [aneus – od aut] colensis”.

Source: Kurier Kolski

The effigy of Jan Zawiszyc of Garbów, one of several sons of the famous knight Zawisza Czarny and Barbara of Lubstów in Kujawy. Zawiszyc was the starost (tenutary) of Koło), who held the town of Koło together with the town of Brdów and the surrounding royal lands in a pledge from the king. He died in September 1454, at the battle of Chojnice, which was the prologue of the long Thirteen Years' War with the Teutonic Knights.

The effigy is in the late Gothic style. It is made of sandstone. Its dimensions are 247 x 123 cm. It depicts a character in full plate armor. The face is hidden under a chapel-de-fer with a slot for the eyes. The arms and torso are directed frontally, legs to the right, hands at the hips, sword in the right hand. At his left side there is a heater with coat of arms of a bird with outstretched wings (Sulima's coat of arms is a black eagle on a yellow background, three stones in a red field below it). The figure wears a one-piece breastplate. There are roundels (bezagews) at armpits, couters on elbows, rerebraces and vambraces on the arms and gauntlets on the hands. Below is an apron (fould and dagged mail skirt). On the legs from above: cuisses on the upper thighs, poleyns on the knees and greaves on the lower legs, shoes with spurs on the feet. In the rectangular border there is an inscription carved in Gothic minuscule script from which we are able to read only a few words. At the top: "iacet magnificius ac", on the right: "generozus dus [dus = dominus - from aut.]" And at the bottom: "capit. [aneus - from aut] colensis”


Photo by Salvamar134. POLISH KNIGHT 1428 in Armies of the Middle Ages, Volume 2 by Ian Heath, is based on the Effigy of Jan Zawiszyc of Garbów, City of Koło, Poland, c.1454.
See also the Fresco of Four of the Nine Heroes, Merchant Brotherhood of the Blessed Virgin Mary, 16 Zeglarska Street, Toruń, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, Poland. Late 14th Century.
Other 15th century Illustrations of Costume and Soldiers