Try Amazon Home Services


Plates reproduced in
Bilal GÖKÇEYURT, Hasan H. YILDIZ Osmanlı Milli Kiyafetleri
Military Museum, Istanbul, Turkey, 2008.


Plates from
Arif Mehmet Paşa; Mecmu'a-i Tesavir-i Osmaniye, Istanbul, 1863 (published in French)
with detail images with text in Modern Turkish.Plate 1
2
Akçakoca Bey
1
Sultan Osman
3
Konur Alp
Plate 2
6-7
Darüssaade Ağası
4
Sultan Mahmud II
5
Silahtar ağa
6-7
Baş Cuhadar
Plate 3
12
Şatırlar
11
Şatırlar
8
Sadrıazam
10
Kapıcılar Kahyası
9
Çavuşbaşı
Plate 4
15-16
14
13
15-16
Plate 5
23
22
18
17
19
20
21
Plate 6
25
24
26-28
Plate 7
33
32
29
30
31
Plate 8
37
35
34
36
38
Plate 9
43
39
40
41
43
Plate 10
48
44
45
46
47
Plate 11
53-54
52
50
49
51
53-54
Plate 12
55
56-57
58
56-57
Plate 13
59-60
62
61
59-60
Plate 14
67
66
65
64
63
Plate 15
72
71
70
69
68


72. BAŞAFALAKCI AĞA
Falakacıların başı olan ve sadrazamın yakınında bulunan görevli.

Kıyafeti: Başlarına çuhadan kalafat üzerine beyaz destar sarar; arkalarına al çuhadan kolları hortumlu dolama, ayaklarina al çakşır ile sarı mest ve pabuç veyahut çizme giyerlerdi.Plate 16
73-79
Plates 17 to 23 reproduced from Jean Brindesi; Elbicei Atika. Musée des Anciens Costumes Turcs de Constantinople, 1855
Text in Turkish from Bilal GÖKÇEYURT, Hasan H. YILDIZ Osmanlı Milli Kiyafetleri, Military Museum, Istanbul, Turkey, 2008See also:
A version from a set of Turkish postcards made in the 1950s of: Arif Mehmed Paşa; Mecmu'a-i Tesavir-i Osmaniye, İstanbul, Tasvir-i Efkar Gazetesi   Matbaası, 1279 (1863)
Ottoman Illustrations of Costume & Soldiers in the 15th to 19th Centuries
Index of Illustrations of Costume & Soldiers